175857_bas-agrisi

Hemoroid Ameliyatı

İnsanların en az üçte birinde görülen hemoroid, makat ve rektumda (kalın bağırsağın son kısmı) bulunan hemoroidal damarların genişlemesidir. Anüs ve rektumda bulunan süngerimsi hemoroidal damarların bu şekilde genişlemesi ile bazen bu damarlar dışarı kadar taşabilmektedir. Bu hemoroidal hastalık olarak tanımlanmaktadır. Hem dışta hem içte ayrı hemoroidal hastalık meydana gelebilir. İç hemoroidlerde kanama ile kendini belli eden hastalık, dış hemoroidlerde pıhtılaşma ile hastaya büyük acı verir.

Hemoroidal Hastalığın Nedenleri

Hemoroidal hastalığın önde gelen nedenlerinden biri ayakta uzun süre kalma ile bu bölgeye yüksek basınç uygulanmasıdır. Karın için basıncını arttıracak faktörler ile hemoroidal hastalığın görülme olasılığı artmaktadır.

Karın için basıncını arttıran faktörler ;

Kabızlık
Hamilelik
Şişmanlık
Kronik öksürük
Prostat hastalığı
Ağır kaldırma

şeklinde sıralanabilir.

Hemoroidal Hastalığın Belirtileri

Dışkılama (büyük tuvalet) esnasında kanama en sık görülen belirtisidir. Dışkının üzerine veya temizlik sırasında bu kanı fark etmek mümkündür. Bir başka belirtisi dışkılama sırasında makatın dışarı doğru çıkması ve ele gelen şişlikler olması. Hasta dışarı doğru çıkan bu yumuşak bir şişlikten bahseder. Bu şişlikler makatın içine doğru geri itilebilmektedir. Anal bölgede (makatta) kaşıntı da bir diğer belirtidir. Hemoroidal damarlar normalde yapması gereken işlevini yapamadığı takdirde makat bölgesinin hijyeni bozulmaktadır. Makat bölgesinin tam kapanmaması ile dışkı ve akıntı kaçağı meydana gelir. Buna bağlı olarak da kaşıntı olur. Makat bölgesinde oluşan şiddetli ağrılar da hemoroidal hastalığın belirtisidir. Sızlama, yanma, sancı gibi tanımlanan bu ağrılar özellikle dış hemoroidlerin tromboze olması ile yani damar içinde kan pıhtısı oluşmasıyla şiddetlenmektedir. Bir başka belirti ve ileri denebilecek evre de iç hemoroidlerin makattan dışarı sarkması ve içe itilememesidir. Bu aşamada dışarıda kalan hemoroid içeri itilemez ve dokunulduğunda acı verir.

Hemoroidal Hastalığın Tedavisi

Hemoroidal hastalığın tedavisi, zamanına ve hastalığın etkilediği bölgeye, evresi ve hastanın şikayetinin şiddetine göre değişebilmektedir. Erken evrede cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan uygulanacak önlemler ve ilaçlar ile hemoroid belirtileri giderilebilir. Örneğin; dışkılama alışkanlığını düzenli bir hale getirmek. Yani tuvalette fazla uzun kalmamak, aşırı ıkınmalardan kaçınmak önemlidir. Fazla ıkınmadan kaçınmak hemoroidal damarlardaki gerginlik ve basıncı azaltacaktır. Bu şekilde hemoroidin makattan dışarı çıkması önlenebilir. Yine bir başka önlem olarak oturma banyosu faydalı gelmektedir. Günde birkaç kez 10 dakika ılık suda oturmak şikayetleri azaltmaktadır. Oturma banyosundan sonra makat bölgesinin ıslak bırakılmaması, kuru tutulması gereklidir. En şiddetli hemoroidlerde bile bu yöntem sayesinde ağrı azalmakta, düzenli yapıldığı takdirde hemoroid gerilemektedir. Krem ve pomad uygulamaları da tedavide büyük fayda sağlar. Hastalığın durumuna göre doktor hastaya uygun bir pomad tavsiyesi verecektir. Flebotropik ilaçlar da makat bölgesindeki damarların kan akımını kontrol eder, aşırı şişmesini önler. Bu ilaçlar hastalığın kısa zamanda normale dönmesini sağlar.

Cerrahi Tedavi Süreci

Eğer ileri safhadaysa hemoroidal hastalığın tek çaresi cerrahi ameliyattır. Hemoroid ameliyatı için birkaç yöntem mevcuttur fakat en sık yapılan klasik yöntemdir. Ameliyat öncesi doktor hastaya bir önceki akşam ishal yapıcı şurup içip bağırsaklarını boşaltmasını tavsiye eder. Bu işlem ameliyat öncesinde doktora, ameliyat sonrasında ise hastaya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ameliyat öncesinde 5-6 saatlik bir açlık gereklidir.

Ameliyat için tercih edilen anestezi türü, genellikle belden iğne yapılarak bel altının uyuşturulması şeklindedir. En çok ağrı hissedilebilecek dönem olan ameliyat ve ameliyat sonrası birkaç saat spinal anestezi dediğimiz bu yöntem ile oldukça rahat bir şekilde atlatılmaktadır.

Ameliyatta yastıkcık dediğimiz hemoroidal yapılar kesilmekte, meydana gelmiş olan açıklıklar dikilmekte ve makat halkasının bütünlüğü yeniden oluşturulmaktadır. Kesme işleminde neşter (bistün), lazer, radyofrekans, elektrokoter vasıtası ile yapılabilir. Kullanılan teknolojinin birbirinden üstün bir durumları yoktur. Lazer ve radyofrekansta ağrı biraz daha azdır ama dokuda yanık meydana geleceğinden iyileşme süresi biraz uzayabilir.

Ne kadar dokunun çıkartılacağı doktorun gözlemleri ile karar verilir. Çok fazla doku çıkartılıp makat örtüsü düz bir şekilde yapılmaya çalışılırsa makat darlığı gelişme riski artar. Burada cerrahın uzmanlığı ön plandadır. Cerrah, kesilip dikilen yerlerde yara iyileşme sürecinde, nasırlaşma, büzüşme durumlarını hesaba katmalıdır.

Bu ameliyat ile kanal örtüsündeki sağlam yerler bırakılarak şişmiş kısımların çoğu alınmaktadır. Hafif şiş görünümde olsa dahi aralarda dokunulmamış, esnekliği sağlamada faydalı kanal örtü köprüleri özellikle bırakılmaktadır.

Ameliyat sonrası bir gün hastanede kalınması uygun görülür. Spinal anestezi altında yapılan ameliyat sonrası ilk 3-4 saat bacaklar uyuşmuş halde olacaktır ve ağrı hissedilmez. Ameliyattan sonra hasta ağızdan beslenmeye başlayabilir. Ameliyattan 4-5 saat sonra hasta ayağa kalkabilir, yürüyebilir. İlk idrara çıkış takip edilmelidir. Ameliyattan sonra ilk idrara çıkışta zorluk yaşanabilmektedir. Dışkılamada hafif ağrı ve kanama normal kabul edilir. Dışkılamadan sonra sıcak oturma banyosu yapılması iyi gelecektir. Anal kanalın dışında bulunan kısım ve anüs çevresindeki deri ağrıya oldukça duyarlıdır.

Özel Meltem Hastanesi uzman cerrahları, bir günlük hastanede yatış sürecinde hastayla ilgilenmekte, gerekli durumlarda ağrıyı kontrol altına almakta ve hastanın bu süreci atlatmasında yardımcı olmaktadırlar. Bir günlük hastane kontrolünden sonra ertesi gün hasta doktor tavsiye ve önerileriyle taburcu edilir.
Uzman cerrahları ile Özel Meltem Hastanesi, en iyi koşullarda hemoroidal hastalık ameliyatını yapmakta ve hastayı bu sıkıntıdan en hızlı, sağlıklı şekilde kurtarmaktadır.

Tips on how to Write A great Poetry

Composition happens to be compared towards the works of extremely famous poets for example Wordsworth and Byron. It is correct that you just need to be good with words and emotion to be a poet that is good. Except that it’s a more direct form of recitation and writing that demonstrates enthusiasm for a unique topic nothing changes with slam poetry. It is also explicit in terms of imagery. In a poetry slam (competition), persons repeat authentic function which covers subjects they are passionate about. These matters might range from politics to like to the environment also to drug-abuse. The composition is then judged by any selected person in the market and costs it on the range of one to five. Clearly, your competitors is won by individuals with values that are higher. The Weather of Slam Poetry Throw poetry’s elements are mostly same from the basic components of different poetry styles. One of many prominent things, as previously mentioned could be the appreciation that resonates inside it. Without this love, that will additionally echo in how it’s recited, composition published for a poetry bust is useless. It could be metaphorical in dynamics, in that it demonstrates the poet’s philosophy through a variety of means. Around the other hand, it may also not be inverse. Having a specific rhythm that runs through it offers it a much better quality, although this poetry does not find the need for rhyme. Duplication is focused on by any type of poetry, and this component is not peripheral to its success because fly composition is usually composition with a cause. These will be the aspects that function to improve this content of the poetry. The information must strike a chord using the audience, and it is the poet to write poetry that the most of the audience can relate to’s work. Tips to Publish Slam Poetry To publish powerful slam poetry and maintain exercising for best benefits. Select a great matter. The topic you determine to is one which you ought to deeply feel about. In the event that you really consider a chord wills attack you are able to create a poem around the water problems around the globe. About how you believe relationship is overrated instead, you could also compose a poem. It can be made by anything close-to your center like a subject for slam poetry. Only there is a subject that is good not enough. your composition should be reflected in by your appreciation because of it. The need for passion to exhibit in the composition cannot be repeated enough. Should a theme is chosen by you solely because it is preferred but-don’t feel clearly about this, the topic can do you-no good. Be not bounce in regards to the place you are attempting to produce. If you pick a topic, you ought to be well-aware about this, and should recognize exactly what you are attempting to say through this poem. Take note of these details before you attempt to place them in line. Allow the tempo circulation. It’s time to fit them in line and provide a move from one point to the language to another when the factors have already been collected. Start publishing in simple Language. That you do not have to force yourself to write large graceful words as soon as you create one’s poem’s draft. Also, feel liberated to utilize jargon or specific imagery, but provided that you believe it’s necessary. Try to stuff it in only as it is permissible and you may unable to report any points together with the crowd. Change basic with increased hard-hitting phrases. Where the nature of poetry will do you good this really is. For example, ‘lack of action’ could be rephrased as ‘nothing stirs these still waters’. Employing such phrases provides level for your composition. Include feeling for your poem. You’ve prepared your composition as best as you can, and now it truly is moment to spread the emotion that was necessary. Are you are you irritated for its lack or pleading for activity? Are you currently affected by wish by eliciting a way of urgency to stress the requirement of the time or recent matters? Together with the proper terms can come the emotions that are right. Examine it out for yourself. Believe you’re a member of the crowd and read the poetry out aloud. Does you wake? Do you feel affected by it? Is it producing the idea apparent to you personally? Request a buddy to listen to the composition if you think that your own personal opinion could color your reaction to these queries and you’renot confident enough and give you an honest opinion. Just then will you not be unable to determine if the composition requirements reworking to be enhanced. Apart from being fully a great writer, a throw poet needs to be described as a superior entertainer. Slam poetry is not read by any one, it heard and is usually recited.

More Article On Writing

Make use of this facet to your benefit and produce the top composition you’re able to. Of course, practice will only make you perfect. Good luck!

man-with-lower-back-pain

Hemoroid Ameliyat Şart Mı?

Hemoroid dediğimiz ve halk arasında basur olarak bilinen damar şişmesi, oldukça acı veren bir durum olduğu gibi günlük yaşamı da kabusa çeviren bir rahatsızlıktır. Hemoroidal hastalık ilk evrelerde medikal yöntemlerle tedavi edilebilirken ilerleyen evrelerde cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. Hemoroidin en büyük habercisi makattan gelen kandır. Büyük tuvalet sırasında makattan gelen kan ile hemoroidal hastalığın ilerlediğini anlayabiliriz. Hemoroidal hastalığa karşı alınabilecek medikal tedbirler; ilaçlar, kremler, fitil ve ağrı kesiciler ile düzenli olarak uygulanacak oturma banyolarıdır. Bu ilk iki evrede hemoroidal yapının ilerlemesini engelleyecektir. Ayrıca ikinci evrede lastik bant uygulaması, kurutucu madde enjeksiyonu, kızılötesi ışınlarla tedavi yöntemleri oldukça işe yaramaktadır.

shutterstock_717895421

Hemoroid Ameliyatına Hazırlık

Hemoroidal hastalık dediğimiz basur, günümüzde genç yaşlı epk çok kişide görülmekle beraber erken tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Hemoroid hastalığı makat ve kalın bağırsağın son bölümü olan rektumda bulunan kan damarlarının şişmesi sonucu meydana gelir ve oldukça ağrı verir.

Ağrı-nedir

Gebelikte Hemoroid Ameliyatı

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroidal hastalık pek çok evrede insana sıkıntılı anlar yaşatmaktadır. Öyle ki sosyal yaşamda da olumsuz etkilerini gördüğümüz hemoroidal hastalık erken tedavi edilmez ise ileride daha büyük sorunlara sebep olmaktadır. Hemoroidal hastalık dediğimiz basur, makat ve rektumda bulunan kan damarlarının şişmesiyle meydana gelir. Bu şişme sonucu makat bölgesinde yanma, ağrı, kanama görülebilir. Hemoroidal hastalık daha çok hamile kadınlarda, ayakta fazla duranlarda, prostat sorunu yaşayanlarda, karaciğer rahatsızlığı olanlarda, kabızlık, ishal sorunu yaşayanlarda ve kronik öksürük problemi ile karşı karşıya olanlarda sıklıkla görülür. Hemoroid ameliyatı gebelikte ıkınmaya bağlı olarak oldukça yaygın görülmektedir.

page

Hemoroid Ameliyatı Görselleri ile Süreci Görün

Halk arasında yaygın bir şekilde bulunan hemoroidal hastalık bilinen adıyla basur, günlük yaşamda insanlara büyük sıkıntılar vermektedir. Hemoroid ameliyatı olanlar ise bu sıkıntıdan en hızlı şekilde kurtulmaktadırlar. Hemoroidal hastalık makat ve rektumdaki kan damarlarının şişmesi durumudur. Bu şişmeyle beraber makatta kaşınma, yanma, ağrı ve büyük tuvalet sırasında kan görülebilir. Bu belirtiler dahilinde mutlaka bir doktora görünülmelidir.

hemoroid_hastaligi_ozenli_bir_tedavi_sureci_gerektirir_b

Hemoroid Ameliyatı Sonrası Yan Etkiler

Hemoroidal hastalık ülkemizde üç kişiden birinde mutlaka görülen bir hastalıktır. Halk arasında basur olarak bilinen bu hastalık erken tedavi ile erkenden engellenebilmektedir. Hemoroidal hastalık yani basur, makatta ve rektumda bulunan kan damarlarının şişmesi durumudur. İlk evrelerde medikal tedavi uygulanan hemoroidal hastalık 3. ve 4. evrelerde cerrahi yöntemle tedavi edilmektedir. İlk evrelerde ilaçlar, fitil ve kremler ile oturma banyoları sayesinde bu hastalık erkenden önlenebilmektedir. Ayrıca ikinci evrede uygulanacak olan lastik bant uygulaması, kurutucu madde enjeksiyonu, kızılötesi ışın kullanarak tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Hemoroidal hastalığın ortaya çıkmasında belli başlı nedenler vardır. Bunlar; ayakta fazla kalma, prostat, gebelik, karaciğer rahatsızlıkları, kabızlık, ishal, kötü beslenme alışkanlığı, iş gereği fazla oturma ve kötü tuvalet alışkanlıkları şeklindedir. Hemoroidal hastalık belirtileri dahilinde mutlaka doktora görünülmelidir. Yukarıda saydığımız ilk evre dışında hemoroidal hastalığa cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

ameliyat-doktor-cerrah-operasyon-kadin-17082011102406564

Hemoroid Ameliyatı Sonrası Bakıma Önem Verin

Hemoroid ameliyatı halk arasında bilinen adıyla basur ameliyatı, günümüzde gelişen teknoloji ile oldukça kolay yapılmaktadır. Hemoroid ameliyatı ilk evrelerde medikal yöntemlerle tedavi edilebildiği gibi ilerleyen evrelerde cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. Hemoroid, makat ve rektumda bulunan kan damarlarının şişmesi durumudur. Bu şişme ile makat bölgesinde yanma, ağrı ve kanama meydana gelir. Hemoroidal hastalığın en büyük habercisi büyük tuvalet esnasında makattan kan gelmesidir.
Hemoroidal hastalık en çok gebelikte, karaciğer rahatsızlığı olanlarda, kabız, ishal, prostat, düzensiz beslenme, kronik öksürük, ayakta fazla kalanlar veya işi gereği fazla oturanlar ile kötü tuvalet alışkanlıkları olanlarda görülmektedir. Tuvalette gereğinden fazla vakit geçirmek, ıkınmaya bağlı olarak hemoroidal hastalığın oluşumunda etkilidir.

ağrı2

Hemoroid Ameliyatında Fiyatı Uygun ve Kaliteli Olanı Seçin

Hemoroidal hastalık, halk arasındaki adıyla basur eğer ihmal edilirse ileride çok büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Hemoroidal hastalığın tedavisi için öncelikle hemoroidal hastalığın yani basurun ne olduğunu bilmek gerekir. Basur; makat ve rektumdaki (kalın bağırsağın sonu) kan damarlarının şişmesi durumudur. Bu şişen yastıkçıklar ilerleyen evrelerde makattan dışarı çıkacak duruma gelmektedir. Bu evreye gelmeden önce alınacak tedbirler önemlidir.

hem1

Hemoroid Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hemoroidal hastalık, halk arasında bilinen diğer adıyla basur günlük yaşantımızda oldukça rahatsızlık veren bir hastalıktır. Hemoroidal hastalığın erken teşhis ve tedavisi ileride karşılaşacağımız problemlerden kurtulmak mümkündür. Hemoroid ameliyatı öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar vardır. Bilindiği gibi hemoroidal yapı oluşumunda ve sonrasında büyük acı vermektedir.

hemo1

Lazerle Hemoroid Ameliyatı Fiyatları

Bilindiği gibi teknolojik gelişmeler ile pek çok cerrahi tedavi şimdi oldukça kolay şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri de kuşkusuz hemoroidal hastalık ameliyatıdır. Hemoroidal hastalık, halk arasında basur olarak bilinir ve oldukça sancılı bir hastalıktır. Bu rahatsızlık genellikle gebelik dönemlerinde bayanlarda, ishal, kabızlık gibi rahatsızlıkları bulunanlarda, kronik öksürük sıkıntısı olanlar, karaciğer rahatsızlıkları, ayakta fazla duranlarda veya fazla oturanlarda sıklıkla görülür. Hemoroidal hastalığın belirtileri dahilinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Hemoroidal hastalık ilk evrelerde medikal yöntemle tedavi edilebilmektedir.